Djanazah Noodfonds

Djanazah Noodfonds (DNF):

NOODSTEUN VOOR DE ARMEN

Te vaak verschijnen er losse initiatieven die op persoonlijke titel door mensen, stichtingen en uitvaartondernemers worden gestart om geld in te zamelen voor arme moslims die komen te overlijden en geen geld hebben voor hun eigen uitvaart, signaleert BIUN. Ook hebben zij vaak geen familie die dit kan bekostigen. Meerdere problemen kunnen hierdoor ontstaan:

  • Fraude gevoeligheid, waarbij het voorgekomen is dat personen op criminele wijze donatiegeld collecteerden voor eigen gewin.
  • Transparantie ontbreekt bij inzamelende partijen van wat er met dat geld gebeurd is, hoeveel er ingezameld is en wat er met het overschot aan donaties gebeurt.
  • Daarnaast ontstaat er te snel het gevoel bij mensen dat zij zich niet hoeven te verzekeren en dat er wel ingezameld gaat worden bij hun dood en dat de moslimgemeenschap het wel gaat betalen (door de inzamelcultuur die er heerst).
  • In veel gevallen is de bijzondere bijstand van de gemeentes niet toereikend om een arme moslim islamitisch verantwoord te begraven.

Om deze problemen te voorkomen wil de branchevereniging de financiering van de uitvaart van moslims met weinig financiële middelen, op een betrouwbare manier gaan centraliseren. BIUN wil een landelijk noodfonds creëren dat op professionele en transparante wijze deze nobele en vaak onmisbare taak op zich neemt.

 

 

Schrijnende gevallen

DNF moet in de toekomst de organisatie worden die het mandaat en autoriteit heeft om te gaan inzamelen voor arme en minderbedeelde moslims, De islamitische gemeenschap draagt op verantwoorde en transparante wijze zorg hiervoor, zodat de moslimgemeenschap en eventuele lokale betrokken instanties bij dit soort schrijnende gevallen kunnen doorverwijzen naar het Djanazah Noodfonds. Het noodfonds zal jaarlijks een financiële rapportage publiceren op hun website zodat volledige transparantie en betrouwbaarheid aan de orde van de dag is. De website van het Djanazah Noodfonds zal op termijn gelanceerd worden.

Het Djanazah Noodfonds zal uitsluitend werken met islamitische uitvaartverzorgers die een door BIUN afgegeven keurmerk dragen. De keurmerkhouders zullen voor het Djanazah Noodfonds tegen zeer gereduceerde vaste tarieven de benodigde diensten uitvoeren, waarbij professionaliteit en kundigheid gewaarborgd zal blijven. Eveneens zijn er betrokken begraafplaatsen die aan DNF speciale tarieven zullen hanteren. Hiermee zullen de totaalkosten van de uitvaart veel minder zijn.

 

Voor meer informatie kunt u gaan naar www.djanazahnoodfonds.nl