Keurmerk Islamitische Uitvaartzorg

officieel-logo-keurmerk-islamitische-uitvaartzorg

In Nederland kun je kiezen uit meerdere uitvaartverzorgers. Omdat het geen beschermd beroep is brengt het risico’s met zich mee. Als nabestaande is het enorm belangrijk dat je kunt vertrouwen op de deskundigheid, kennis, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid van een goede uitvaartverzorger.

 

BIUN lanceert daarom een primeur, het keurmerk voor islamitische uitvaartorganisaties. Hiermee wil BIUN de islamitische uitvaartbranche professionaliseren in een proces van volwassenwording voor de branche. Huidige ontwikkelingen laten zien dat er steeds meer islamitische uitvaartorganisaties ontstaan en erbij komen, maar hoe weet je of een uitvaartorganisatie wel gekwalificeerd, deskundig en professioneel genoeg is om uitvaarten te verzorgen en zichzelf een volwaardige islamitische uitvaartverzorger mag noemen?

 

Door het keurmerk gaan we de professionaliteit, kwaliteit en deskundigheid bewaken. De branchevereniging heeft een Code of Conduct (professionaliteitscode) opgesteld waar de keurmerkhouder zich aan moet houden. Een geregistreerde islamitische uitvaartkeurmerkhouder houdt zich aan zeven waardes en bepalingen:

 • Integriteit

 • Deskundigheid

 • Kwaliteit

 • Transparantie

 • Vertrouwelijkheid

 • Zorgvuldigheid

 • Verantwoordelijkheid

Wat betekent dit voor de alledaagse overleden moslim en nabestaanden?

Voor de overleden moslims en nabestaanden houdt het in dat een islamitische uitvaartverzorger garandeert dat hij zich houdt aan de bovenstaande bepalingen.

Praktische voordelen voor het kiezen van een islamitische uitvaartverzorger met keurmerk zijn bijvoorbeeld:

 • De uitvaartverzorger helder en transparant is over de kosten en maximaal 10% mag afwijken van de afgegeven offerte.
 • De mogelijkheid om voor het eerst klachten in te dienen bij de branchevereniging in geval van een geschil met mogelijke consequenties voor de uitvaartverzorger.
 • Uitvaartverzorger houdt zich aan de regels en afspraken die staan in de gedragscode van BIUN.
 • Daarnaast zijn alle keurmerkhouders getoetst op hun kennis van de wet- en regelgeving en de basis in islamitische uitvaartjurisprudentie waardoor je gegarandeerd bent van de vereiste deskundigheid.

Keurmerk geregistreerde uitvaartverzorgers

De hieronder aangegeven islamitische uitvaartverzorgers zijn keurmerk geregistreerd:

- Islamitische Uitvaartzorg al-Qadr -
- Uitvaartzorg Assalaam -
- Uitvaartzorg Sabr -

Islamitische Uitvaartzorg al-Qadr

Landelijk actief – Gevestigd te Utrecht

Uitvaartzorg Assalaam

Landelijk actief – Gevestigd te Wateringen

Uitvaartzorg Sabr

Landelijk actief – Gevestigd te Amsterdam

Integriteit

Houdt zich aan de afgesproken regels en gedragscode (professionaliteitscode) van de islamitische uitvaartbranche. Voor het eerst mogelijk om klachten in te dienen bij de branchevereniging in geval van een geschil met mogelijke consequenties voor de uitvaartverzorger.

Deskundigheid

De uitvaartverzorger is op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving en handelt hiernaar. De uitvaartverzorger is op de hoogte van de islamitische, soennitische traditie van uitvaart en handelt hiernaar.

Transparantie

Uitvaartverzorger biedt transparantie over mogelijke dienstverlening, alternatieven en bijbehorende kosten. De uitvaartverzorger mag maximaal 10% afwijken van de afgegeven offerte (n.v.t. op kosten van derden). Indien er kosten bijkomen dan dient opdrachtgever hier vooraf van op de hoogte gesteld te worden en dient dit geaccordeerd te worden. Uitvaartverzorger verleent minimaal de basisdienstverlening. Die bestaat uit: administratieve formaliteiten, rouwtransport, kist voor overledene en rituele wassing.

Kwaliteit

De uitvaartverzorger is in staat binnen de gewenste tijd, die opdrachtgever aangeeft, de overledene te begraven met uitzondering van situaties van overmacht. De uitvaartverzorger evalueert de dienstverlening en doet dit door de nabestaanden door te verwijzen naar het evaluatieformulier van BIUN op de website waarmee uitvaartverzorger getoetst wordt op zijn naleving van deze gedragscode (professionaliteitscode).

Betrouwbaarheid

De uitvaartverzorger borgt de privacy conform de AVG wetgeving in het rouwproces. De uitvaartverzorger verzekert dat persoonlijke gesprekken in vertrouwelijkheid gevoerd kunnen worden. De uitvaartverzorger draagt zorg dat geen informatie over de overledene verspreid wordt of zich daaraan schuldig maakt, tenzij dit een noodzakelijk onderdeel uitmaakt van de dienstverlening.

Zorgvuldigheid

Uitvaartverzorger respecteert wensen nabestaanden (zover deze overeenkomen met wensen van overledene en conform islamitische wet- en regelgeving zijn). Uitvaartverzorger houdt zorgvuldig alle relevante administratie bij.

Verantwoordelijkheid

De uitvaartverzorger is in Nederland medeverantwoordelijk voor de uitvaart tot aan het begraven. In geval van repatriëringen is de uitvaartverzorger verantwoordelijk tot de aankomst op de internationale luchthaven. De opdrachtgever is primair verantwoordelijk voor de repatriëring en uitvaart in het buitenland, de uitvaartverzorger staat hen bij met advies en ondersteuning.