BIUN – Voor saamhorigheid

BIUN is een branchevereniging voor islamitische uitvaartorganisaties die zich inzet om de islamitische uitvaartbranche te verstevigen, de kwaliteit te waarborgen (bewaken) en zich als belangenbehartiger opstelt voor de islamitische uitvaartbranche en nabestaanden. Aangesloten leden kunnen exclusief gebruik maken van collectiviteitsvoordelen via BIUN. Door aangesloten te zijn bij BIUN laat je zien dat je voor eenheid, kwaliteit, transparantie en samenwerking staat.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • Voorzitter: Sofyan al Kandoussi – voorzitter@biun.nl
  • Penningmeester: Mohamed Reda El-Kadi – penningmeester@biun.nl
  • Woordvoerder: Mohamed Azam Soebrati – info@biun.nl
  • Secretariaat: info@biun.nl

Alle pers en media gerelateerde vragen, kunnen gericht worden aan info@biun.nl waarna contact opgenomen zal worden.

CONTACTEER ONS VOOR MEER INFORMATIE


Ontstaansgeschiedenis

In 2020, gedurende de Corona-pandemie, werd de gefragmenteerde islamitische uitvaartbranche geconfronteerd met de oversterfte tijdens deze crisis en moeilijke periode. In het kader van belangenbehartiging werden een enkele islamitische uitvaartverzorgers afzonderlijk benaderd door overheidsinstellingen en anderen vanwege een gebrek aan een gecentraliseerde aanspreekpunt.


Islamitische Uitvaartzorg al-Qadr en Assalaam Uitvaartzorg waren aanwezig bij een online vergadersessie met een aantal ambtenaren en politici in het kader van belangenbehartiging voor de islamitische uitvaartbranche. Na afloop had Uitvaartzorg al-Qadr hun collega uitvaartverzorger Assalaam benaderd met het idee om Nederlands eerste en enige branchevereniging voor de islamitische uitvaart op te zetten. Zij sloegen de handen ineen en begonnen te werken aan de oprichting van BIUN.


Zo geschiedde het dat we in hetzelfde jaar de branchevereniging op hadden gezet en alle andere islamitische uitvaartverzorgers benaderden om lid te worden van de branchevereniging. Bij de allereerste ledenvergadering werden banden aangehaald en voerde collegialiteit, broederschap en eenheid de boventoon. De Corona crisis was een aanleiding voor meer saamhorigheid om een gezamenlijke werkwijze te bespreken m.b.t. de virus en uitvaartdienstverlening. Sindsdien heeft BIUN de belangen behartigt van de islamitische uitvaartverzorgers in meerdere domeinen en blijft dit doen voor haar leden en de moslimgemeenschap.