Eerste islamitische uitvaartkeurmerk van Europa

officieel-logo-keurmerk-islamitische-uitvaartzorg

Primeur in Europese uitvaartwereld van Nederlandse bodem: islamitische keurmerk voor uitvaartorganisaties

De Nederlandse moslimgemeenschap kan als enige in Europa beroep doen op een keurmerk voor islamitische uitvaartorganisaties. De islamitische branchevereniging van uitvaartorganisaties lanceert het keurmerk voor islamitische uitvaartorganisaties. Hiermee wil BIUN (Branchevereniging Islamitische Uitvaartorganisaties Nederland) de islamitische uitvaartbranche professionaliseren in een proces van volwassenwording voor de branche. De islamitische uitvaartbranche is nog vrij jong in Nederland. Huidige ontwikkelingen laten zien dat er steeds meer uitvaartorganisaties opgericht worden en lokale initiatieven en stichtingen uitvaarten verzorgen, bij wie helaas de directe kennis van de Wet op de Lijkbezorging ontbreekt.

Door het keurmerk wordt de professionaliteit, kwaliteit en deskundigheid bewaakt en gewaarborgd. De branchevereniging heeft een Code of Conduct (professionaliteitscode) opgesteld waar de keurmerkhouder zich aan moet houden. Een geregistreerde islamitische uitvaartkeurmerkhouder houdt zich aan zeven waardes en bepalingen:

1.   Integriteit

2.   Deskundigheid

3.   Kwaliteit

4.   Zorgvuldigheid

5.   Vertrouwelijkheid

6.   Verantwoordelijkheid

7.   Transparantie


Wat betekent dit voor de alledaagse (overleden) moslims en nabestaanden?

Voor de overleden moslims en nabestaanden houdt het in dat een islamitische uitvaartverzorger garandeert dat hij zich houdt aan de eisen en bepalingen van het keurmerk.

Praktische voordelen voor het kiezen van een islamitische uitvaartverzorger met keurmerk zijn bijvoorbeeld dat de uitvaartverzorger in het kader van eerlijkheid en transparantie weinig mag afwijken van de afgegeven offerte, de mogelijkheid om voor het eerst een klacht in te dienen bij de branchevereniging in geval van een geschil met eventuele consequenties voor de uitvaartverzorger en transparantie in de kosten en dienstverlening.

Daarnaast worden alle keurmerkhouders getoetst op hun kennis van de wet- en regelgeving en de basis in islamitische uitvaartjurisprudentie waardoor je gegarandeerd bent van de vereiste islamitische deskundigheid.